آموزش والدین و برنامه‌های مشترک خانوادگی

 یکی از ویژگی‌هایی که مدرسه پسرانه سلاله را نزد مخاطبینش متفاوت ساخته و آن را ترجیح می‌دهند، آموزش و رشد گام به گام والدین و همراه با فرزندانشان است. جلسات  مشاوره و هدایت تربیتی به صورت انفرادی و برگزاری کارگاه‌های آموزش والدین در تمامی حوزه‌های مورد نیاز برای هر سن از دوره رشدی دانش‌آموزان، از مهم‌ترین بخش‌های آموزش والدین در مدرسه است. سلاله برای والدین مدرسه فرزندپروری است که به اذعان بعضی آنان، فراتر از این، آموخته‌های سلاله برای ایشان درس زندگی بوده است.

تربیت و انتقال ارزش‌های خانوادگی به فرزندانمان جز از طریق تعامل دو سویه و چند سویه با تک‌تک اعضای خانواده و با همراهی مدرسه صورت نمی‌گیرد. از آن‌جا که لازم است هریک از اعضای خانواده زمان‌های اختصاصی دو سویه و منحصر به فرد با یکدیگر داشته باشند، برنامه‌های پدر-پسری و مادر-پسری و نیز برنامه‌های مشترک با حضور پدربزرگ‌ها در ‌قالب اردوها، برنامه‌های چالشی یا مناسبتی توسط مدرسه برگزار می‌شود تا بهانه و مجالی برای اختصاص زمان‌های لذت‌بخش دو سویه بین پسران با والدینشان باشد.