در باشگاه مادران مدرسه پسرانه سریر راستی، همگی دور هم هستیم و با هم سطح آگاهی و انرژی و توانایی‌هایمان را بالا می‌بریم.
 واقفیم که ما همگی مانند زنجیر به هم وصل هستیم و اگر در کنار هم حالمان خوب باشد، قطعاً حال فرزندان و خانواده‌های عزیزمان نیز خوب خواهد بود.

 باشگاه مادران مدرسه پسرانه سلاله، مکانی‌ است برای حال خوب مادران؛ تا داوطلبانه با انرژی و انگیزه برای تربیت فرزندانی شجاع و مستقل بکوشند.
 این فرصت را مغتنم می‌شماریم تا بتوانیم در کنار هم از حالِ خوبِ روح و جسممان محافظت کنیم.
 از همین حالا کلی انرژی و حال خوب سهمتان از روزگار…

 

فصلنامه علمی ترویجی چیدا