در باشگاه مادران مدرسه پسرانه سریر راستی، همگی دور هم هستیم و با هم سطح آگاهی و انرژی و توانایی‌هایمان را بالا می‌بریم.
 واقفیم که ما همگی مانند زنجیر به هم وصل هستیم و اگر در کنار هم حالمان خوب باشد، قطعاً حال فرزندان و خانواده‌های عزیزمان نیز خوب خواهد بود.

 باشگاه مادران مدرسه پسرانه سلاله، مکانی‌ است برای حال خوب مادران؛ تا داوطلبانه با انرژی و انگیزه برای تربیت فرزندانی شجاع و مستقل بکوشند.
 این فرصت را مغتنم می‌شماریم تا بتوانیم در کنار هم از حالِ خوبِ روح و جسممان محافظت کنیم.
 از همین حالا کلی انرژی و حال خوب سهمتان از روزگار…

سرو نماد مدرسه سریر راستی
مجله مقالاتی برای والدین
فصلنامه چیدا
مقالات والدین

 

 

فصل نامه چیدا

مقاله‌های روز دنیا در حوزه والد بودن را ترجمه می‌کنیم و به اشتراک می‌گذاریم. و در بخش دیگر این فصل‌نامه به داستان‌ تجربه‌های زیسته ارزشمند شما والدین سلاله‌ای و‌ چگونگی عبور از این گذر ها می‌پردازیم که هر یک می‌تواند برای هر کداممان اثر‌گذاری منحصر به فرد خودش را داشته باشد.