به مناسبت روز معلم... "سیمرغ"
فوتبال پدر پسری
آنچه در جشن‌های محصول گذشت
به مناسبت عید نوروز...
جشن نوروز ۱۴۰۲
پایان دوره شنای مدرسه
رونمایی از نخستین کتاب افزوده ادبیات فارسی "خوشه‌های پروین"
برگزاری جشن روز پدر ۱۴۰۱ در زورخانه
آمادگی برای جشن نوروز ۱۴۰۲
جشن شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
تماشای خورشیدگرفتگی آبان ۱۴۰۱ در مدرسه
نمایشگاه کتاب مدرسه