گزارش توصیفی توانمندی‌های تربیتی برای دانش‌آموزان مدرسه پسرانه سلاله

در سال تحصیلی که سپری شد، طبق پیوستار نوشته شده برای هر پایه، یک فرم ارزیابی مخصوص همان پایه تولید شد که نتیجه آن دفترچه‌ای به نام گزارش توصیفی توانمندی‌های تربیتی دانش‌آموزان بود.
این دفترچه شامل بخشی از شاخص‌های تربیتی دانش‌آموزان در حیطه‌های جسمی – حرکتی و خود مراقبتی، عواطف و هیجانات، ذهنی شناختی و فراشناختی، کلامی، زیبایی‌شناسی، اجتماعی، مدیریت و خود رهبری، اخلاق و معنویت، هویت ملی و جهانی، محیط زیست و فناوری و پژوهش است.
هر دانش‌آموز توسط سرپرست و سه تن از معلمان خود مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد از آن، نتایج به دست آمده توسط گروه تربیت بازبینی شد.
بازبینی نهایی نیز توسط گروه مدیریت صورت گرفت.
در نهایت این کارنامه‌ها در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در اختیار والدین قرار گرفتند.

توصیف توانمندی دانش آموز
گزارش توانمندی تربیتی دانش آموزان مدرسه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید