دیدگاه آموزشی ما:

 همه‌ی داستان‌ها از کودکی آغاز می‌شود…
 دانش‌آموزان امروز، شهروندان و مدیران و راهبران فردایی هستند که هنوز پیش روی ما قرار نگرفته است.

 با این توصیف چگونه می‌توانیم بهترین یادگیری، تربیت و آموزش را برای فردای فرزندان خویش محقق سازیم؟ چگونه می‌توانیم فرزندانمان را برای دنیایی که خود در آن نخواهیم بود و از آن آگاه نیستیم، آماده سازیم؟
پاسخ این دو سوال،‌ همان حقیقتی است که همه‌ی دست‌اندرکاران این مدرسه و والدین به دنبال آن هستند.

فرهنگ سلاله‌ای، ساخت قنات‌های فرهنگی است. امروز نهالی را می‌کاری؛ اما وقتی برداشت می‌کنی که دیگر نیستی!

امروز داستان‌هایی می‌سازیم که روایت‌گر فرداهاست؛ روایت‌گر همه‌ی داستان‌ها، داستان پسران سلاله.

داستان آهسته و پیوسته قدم برداشتن، داستان توجه به جزییات در عین داشتن یک نگاه و دورنمای کلی، داستان خستگی‌ناپذیری و امید داشتن، داستان استقلال و توانمندسازی و تجربه‌ورزی و داستان خودسازی و خودرهبری و خودآگاهی …

تمام این اهداف و نقشه‌های راه برای بلوغ و رسیدن پسران‌مان به شعاری باستانی و کهن، اما همیشه نوین است:
یادگیری برای تمام عمر/ یا: ز گهواره نا گور دانش بجوی. / یا: Life Long Learning

واقعیت آن است که ما باید کودکان خود را برای هزاره‌ای تربیت کنیم که روند تغییر و تحول در آن بسیار پرشتاب و پرتلاطم است.

مفاهیمی نظیر سواد، شایستگی‌ها و اهداف رشدی تغییرات بسیاری کرده و متحول شده‌اند.

سوادهای مورد نیاز در هزاره‌ی جدید:
سواد خواندن و نوشتن/ سواد عاطفی/ سواد ارتباطی/ سواد تربیتی/ سواد بهداشتی و سلامتی/ سواد مالی و اقتصادی/ سواد رسانه‌ای/ سواد فرهنگی

صلاحیت‌های کلیدی:
صلاحیت با اتکای به خود عمل کردن/ صلاحیت به کار گیری ابزار به صورت تعاملی/ صلاحیت همکاری موثر با گروه‌های اجتماعی مختلف/ صلاحیت‌های فراشناختی/ صلاحیت‌های فردی/ صلاحیت‌های بین فردی/ صلاحیت‌های موقعیتی

ارزش‌های ما:

 1. ارزشمندی: توجه به ارزشمند بودن تمامی مخلوقات و به خصوص انسان و تفاوت‌های فردی و آهنگ رشدی خاص او
 2. توانمندی: توجه به نامحدود بودن توانایی‌های انسان و تلاش حداکثری برای توانمند ساختن ذی‌نفعان
  ۳. جامع‌نگری: توجه به تمام ابعاد رشدی و اهمیت رشد یکپارچه و همه‌جانبه انسان
  ۴. سلامت: توجه و احترام به سلامت جسم و روان انسان
  ۵.آزادی و انتخاب: توجه و احترام عمیق به آزادی و انتخاب هر انسان تا جایی که مانع آزادی و انتخاب دیگران نشده و تلاش برای ایجاد فرصت‌های متنوع انتخاب‌گری
  ۶. نشاط: توجه و تلاش برای شاد بودن تمامی ذی‌نفعان مجموعه و لذت بردن آن‌ها از حضور در مجموعه و تعامل با آن
  ۷. انتظام: توجه و تلاش برای ایجاد و حفظ نظم فکری و عملی در تمامی ذی‌نفعان
  ۸. تاب‌آوری: توجه به اصالت رنج و سختی و سود بردن از آن به‌عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی انسان جهت مقاوم‌سازی جسمی و روانی او در زمان حال و آینده
  ۹. اعتدال: توجه به رعایت میانه‌روی در تمامی ارزش‌ها، رویه‌ها و برخوردها در همه ابعاد مربوط به مجموعه و ذی‌نفعان