قلدری پسران در مدرسه
پسرانه

قلدر را سر جایش بنشان!

یک قلدر می‌تواند فعالیت‌های عادی روزمره را به یک کابوس برای بچه‌ها تبدیل کند. قلدری می‌تواند زخم‌های عاطفی بر‌جای بگذارد … ادامه مطلب