در پایه‌ی چهارم تمرین تاب‌آوری می‌کنیم. تلاش می‌کنیم در کنار هم‌دیگر، گروه‌های دوستی بزرگ‌تر را تشکیل دهیم و سعی می‌کنیم در کنار هم، احترام اجتماعی را یاد بگیریم. ما چهارمی‌ها قرار است در روزگاری نه چندان دور، آینده‌ی ایران را رقم بزنیم.

برنامه هفتگی

برنامه دانش‌افزایی والدین